— Brukte alarmer resirkuleres, og det er ingen køer, opplyser Morten Thorgersen fra helseetaten i Oslo kommune.

Pr. i dag har de rundt 10.250 trygghetsalarmer i drift, både analoge og digitale. Til sammenligning hadde Bergen kommune litt over 1800 aktive alarmer pr. desember i fjor.

Maks to uker

Helseetaten i Oslo har som mål at alle alarmer eldre enn 10 år skal skiftes ut innen 2015.

— Vi har nettopp gjennomført en anbudskonkurranse på trygghetsalarmer, ulike sensorerog på tjenester. Oppstart av nye avtaler vil skje tidlig neste år, sier Thorgersen.

— Hvor lang ventetid er det for å få alarm når du først har fått søknaden innvilget?

— Maksimalt skal det ta 14 dager. Det er også mulighet for hasteinstallasjon på ett døgn. De aller fleste av rundt 2000 installasjoner i året følger dette, men det har vært noen avvik i «topp-perioder».

Akutt-alarm

I Bergen venter altså over 200 personer på trygghetsalarm.

Etatssjef Kjell A. Wolff ved etat for forvaltning i Bergen kommune understreker at brukernes trygghet har førsteprioritet. Alle skal få et faglig forsvarlig tilbud fra kommunen selv om de står på venteliste, påpeker han.

— Det vil alltid være slik at enkelte har et mer prekært behov enn andre for å få montert en alarm. De som har et helt akutt behov for alarm, får dette straks.

— Når en person som er godkjent for tildeling av alarm må vente, medfører dette for en del personer økt behov for tilsyn fra hjemmesykepleien, legger han til.