Flere konsekvenser

Mindre boss kan stoppe utbyggingen av fjernvarmenettet i Bergen.

Publisert Publisert

Dersom Bir taper kontrakter med næringsbedrifter til andre bosselskap, som igjen sender bosset til forbrenningsanlegg i Sverige, vil mengden boss som sendes til forbrenningsanlegget i Rådalen reduseres.

Det kan få konsekvenser for fjernvarmenettet i Bergen. Dette nettet benytter seg av varmen som genereres i forbrenningsanlegget i Rådalen. Det ble etablert i de største byene i Norge for å fungere som et substitutt for olje og vedkjeler.

Kan stoppe bygging

Mindre boss gir konsekvenser, bekrefter Øystein Haaland, administrerende direktør i BKK Varme.

— Det betyr at deler av energiproduksjonen må komme fra andre kilder enn avfallsforbrenning. Det gir et økonomisk tap for fjernvarmeselskapet, som eierne Bir og BKK, som igjen er eid av blant andre Bergen kommune, må dekke.

Videre utbygging av fjernvarmenettet kan også stoppe opp dersom tilgangen på boss reduseres.

— Det er ikke lønnsomt for oss å bygge fjernvarmenett som er basert på andre energikilder enn avfallsforbrenning, sier Haaland.

Høyere gebyrer

— Dersom forskriften innføres, vil det føre til høyere avfallsgebyrer og mer eksport av avfall til Sverige, sier direktør Nancy Strand i Avfall Norge.

Avfall Norge er en interesseorganisasjon for avfallsbransjen og representerer en rekke kommunale og interkommunale selskaper, som Bir.

Ifølge Strand reagerer selskaper over hele landet på reglene som nå skal innføres.

— Vi er i ferd med å få et stivbeint regelverk som ikke tar hensyn til at vi skal ha en nasjonal behandlingskapasitet for avfall, sier Strand.

Hun mener forslaget ikke bare virker negativt for norske kommuner, det vil også ramme norske industribedrifter.

— Jeg er skuffet over at en klima-og miljøminister fra Høyre ikke i større grad har tatt dette innover seg.

Publisert