• NÆRT VEIEN: Fylkesmannen i Hordaland vil ikke tillate Bergen kommune å bygge barnehage nær Hardangervegen. FOTO: SKJERMDUMP GOOGLE STREET VIEW

Sier nei til barnehageutbygging

Mener støy og forurensning fra trafikken i Hardangervegen er for stor.