— Jeg opplever at det er blitt en form for jaging av de rusavhengige. Å stenge Nygårdsparken var riktig, men kommunen har altfor lite penger til å bedre situasjonen deres. Fremdeles er det store mangler i tilbudet, sier stortingsrepresentant Kjersti Toppe fra Senterpartiet.

- Helsepolitisk skandale

Førstkommende tirsdag samler rusfeltet seg i Bergen sentrum for å aksjonere mot det de hevder er manglende ettervern og oppfølging av byens rusavhengige. Bak markeringen står Stiftelsen Trygg i LAR og Føniks Ruspolitisk Tenketank. Markeringen heter «Ingen å miste» og involverer en rekke politikere, organisasjoner, narkomane og pårørende.

Toppe mener at forberedelsene til stengningen av Nygårdsparken har vært for dårlige.

En av initiativtakerne til aksjonen, Anlov P. Mathiesen i Føniks ruspolitiske tenketank, går lenger i kritikken.

— Stengningen av Nygårdsparken er en helsepolitisk skandale. Man spiller med syke mennesker og det er uakseptabelt. De rusavhengige skyves ut i kulden og behandles som verdiløse borgere, sier styrelederen.

- Uutholdelig

Han understreker at det ikke er stengningen av Nygårdsparken i seg selv som er opprørende, men manglende vilje til å følge opp syke mennesker.

Mathiesen sammenligner stengningen av Nygårdsparken med Plata-aksjonen i Oslo for ti år siden.

— Det manglende forarbeidet til parkaksjonen er etisk og medisinsk uprofesjonelt, og bærer preg av at beslutninger muligens er fattet av folk uten rusfaglig innsikt. Det er oppsiktsvekkende at byrådet og politiet i Bergen ikke har tatt innover seg feilene som er gjort i Oslo med Plata-aksjonen i 2004 og den pågående sentrumsaksjonen, sier han.

Mathiesen får støtte fra Peder Lerøy som er nestleder i Folkeaksjonen for human narkotikapolitikk (FHN) i Hordaland.

— Situasjonen er blitt uutholdelig for mange. Rusavhengige blir jaget av politiet samtidig som de kanskje er den mest stigmatiserte gruppen i hele samfunnet. Det er ingen tvil om at flere tiltak burde vært klare på forhånd, sier Lerøy.

- Ingen å miste

En av dem som skal holde appell på tirsdag, er Kari Lossius, klinikkdirektør i Stiftelsen Bergensklinikkene.

— Dette er en appell for gjøre politikere og andre oppmerksomme på at vi må ta vare på de rusavhengige. Vi har ingen å miste og vi må inkludere alle i samfunnet, sier klinikkdirektør Kari Lossius.

Som leder for overdosekampanjen i Norge, vil hun blant annet snakke om overdoser og hva man kan gjøre for å unngå dem. De første dagene etter stengningen av Nygårdsparken var trykket på akuttposten i Helse Bergen uvanlig stort på grunn av mange overdoser.

— Vi må huske på at det bak hver enkel rusavhengig er et menneske som også har drømmer om livet sitt, og at det bak dem igjen står mennesker som er glad i dem, sier hun.

- Bruk rådhuset

To MO-sentre på Wergeland og Nesttun åpnet 1. juli. Mange har etterlyst et tilsvarende tilbud i bykjernen.

— At byrådet nekter å opprette et lavterskeltilbud i sentrum er ikke bra. Det er også rusavhengige i Bergenhus bydel, sier Oddny Miljeteig, gruppeleder for SV i Bergen.

— Har de problemer med å finne et sted til et lavterskeltilbud i sentrum, må de vurderer å ta i bruk Rådhuset, legger hun til.

Miljeteig sier at man må huske at rusavhengighet ikke har kontortid og viser til de korte åpningstiden til MO-sentrene på Wergeland og Nesttun.

— Jeg håper denne markeringen er med på å holde saken varm, at vi ikke glemmer hva slags kår de mest utsatte rusavhengige har etter stengingen av Nygårdsparken. Vi må vise at vi er en human by, understreker Miljeteig.