Vest for vannskillet ventes det mye nedbør og opptil storm på søndag. Det vil føre til en kortvarig økning i skredfaren.

— En kort periode vil snøskredfaren øke, men det er bedring i sikte. Allerede på mandag ventes det mer moderate forhold, sier varslingsleder Karsten Müller i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

I Nord-Norge er skredfaren fortsatt moderat, men også her er skredfaren avtagende.

Müller minner om at de fleste snøskredulykkene ofte skjer de første finværsdagene etter snøvær.

— Den første turen etter uværet bør du derfor være ekstra forsiktig. Stabiliseringen av snøforholdene vil ikke skje like fort alle steder, opplyser han.