• TEMPO: - Regjeringen prioriterer arbeidet med en ny vei mellom Bergen og Voss, sier Helge André Njåstad (FrP), som er leder i Stortingets kommunalkomité. FOTO: KYRRE LIEN

Ny E16 så raskt som råd