• LANDÅS SKOLE: Arbeidstilsynet var på befaring for skolen for noen uker siden. FOTO: JAN M. LILLEBØ

Krever svar om Landås

Byråd Filip Rygg (KrF) må forklare den delvise stengningen av Landås skole.