Med sladrespeilet som spion

Ethvert bergensk hjem med respekt for seg selv hadde et sladrespeil!