Truffet av stein på 1x1 meter

To personer sendt til sykehus etter arbeidsulykke.