Helse Fonna-direktør går av

Kari Ugland fratrer stillinga som administrerande direktør i Helse Fonna.