Trond Mohn (71) er Bergens mektigste mann. Det mener både juryen som i høst har kåret Bergens mektigste, og leserne som har stemt. Men der stopper også likhetene. Juryen hadde nær­ingslivsmann Ole-Eirik Lerøy og direktøren i Helse Bergen, Stener Kvinnsland, på de neste plassene. Leserne har stemt frem fylkesmann Lars Sponheim og byrådsleder Martin Smith-Sivertsen (H).

BT har ikke lyktes i å få en kommentar fra Sponheim.

Verken Sponheim eller Smith-Sivertsen var på juryens liste. Sistnevnte av naturlige årsaker, ettersom Ragnhild Stolt— Nielsen fortsatt var byrådsleder da juryen laget sin liste.

Nykommer

Smith-Sivertsen mener det er bra at han er høyt oppe på «folkets liste».

- Det peker sannsynligvis på at folk har et tett forhold til kommunen, og at politiske beslutninger har en påvirkning på innbyggernes hverdag. Det mener jeg er bra, og det betyr at jeg som byrådsleder har en mulighet til å påvirke på en positiv måte.

- Hva synes du om lesernes topp tre, sammenlignet med juryens?

- Juryen har fremhevet personer i lederstillinger som har gjort en stor innsats innen både privat og offentlig virksomhet, mens de som har deltatt i avstemningen i større grad ser ut til å vektlegge politisk innflytelse. Begge deler er viktig for Bergen.

Sponheim havnet med knapp margin like nedenfor topp-ti-listen hos juryen. Det har blant andre tidligere skolebyråd Harald Victor Hove (H) kritisert dem for.

- Påvirket av debatten

- Sponheim har inntatt en mindre synlig rolle, men makten hans vokser. Hans nei, enten til utbyggere, politikere eller innbyggere, gir ham makt over alle bergensere. Regjeringen øker makten hans - til tross for valgløfter om ikke å gjøre dette, sa Hove til BT i forrige uke.

Selv mener han statens mann i Hordaland er Bergens soleklart mektigste. Juryen har også fått kritikk for å ha få folkevalgte på sin liste. Daværende byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen var den eneste som nådde opp, og hun fikk kun en åttendeplass.

Leserne har dratt den nye byrådslederen helt opp på tredje plass.

Professor i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen, Lars Svåsand, knytter dette sammen.

- At avstemningen kommer nå i etterkant av juryens liste, kan føre til at den er farget av debatten i etterkant. At folk svarer at byrådslederen er en av de mektigste, kan være en konsekvens av at juryen mente byrådslederen ikke var blant de mektigste, sier Svåsand.

Ulike meninger

Han mener diskusjonen i avisen høyst sannsynlig har påvirket avstemningen. I tillegg nevner han et annet metodisk problem, nemlig at folk ikke er spurt om hva de mener med makt.

- Problemet med alle sånne undersøkelser er at folk har veldig forskjellige meninger om hva makt er, sier UiB-professoren.

I tillegg er selve maktbegrepet problematisk.

- En klassisk definisjon er at en aktør har makt når den får en annen aktør til å gjøre noe sistnevnte normalt ikke ville gjort. Det er alltid problematisk empirisk å undersøke hva makt er. Den forrige maktutredningen konkluderte med at det i Norge er nesten umulig å identifisere hvilke institusjoner eller personer som har makt, sier Svåsand.

- Hva slags type makt har de tre som leserne har stemt frem som de mektigste?

- At en person som er en av de aller rikeste, havner på topp, betyr ikke at vedkommende har makt. Men, penger kan omsettes i makt. De to andre har formell makt, og det er ikke urimelig at de oppfattes som myndighetspersoner. Det ville være betenkelig hvis de ikke var det. At Martin Smith-Sivertsen havner på listen så kort tid etter at han er blitt byrådsleder, viser at folk høyst sannsynlig assosierer navnet med posisjonen, sier Svåsand.

SOLEKLAR VINNER: Både juryen og leserne hadde investor Trond Mohn (71) på topp. Han fikk 28 prosent av leserstemmene.