Jusstudentene sliter mest med press

Andelen studenter som opplever negativt press fra medstudenter ved Universitetet i Bergen er doblet siden 2010. Blant jusstudentene sier 38 prosent at presset påvirker dem negativt.

Publisert Publisert

TIL TOPPS: Alle jusstudentene vil gjerne klatre til topps i karrierestigen, forklarer de fire jusstudentene Axel Knudtzon, Emilie Melbø Kristoffersen, Erling Ravnanger og Jens Drageset. - Jeg tror mange føler at karakteren man får på eksamen representerer den man er, sier Kristoffersen. Foto: Jan M. Lillebø

  • Yngvild Gotaas Torvik
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Det viser UiBs egne resultater fra den nasjonale undersøkelsen Studentenes helse— og trivselsundersøkelse (SHoT) 2014. Da undersøkelsen sist ble gjennomført i 2010, oppga fem prosent at de opplevde press fra sine medstudenter som en negativ påvirkning på studiet. I dag sier dobbelt så mange at de sliter med det samme.

Studentene på juridisk fakultet skiller seg klart ut. Nesten fire av ti jusstudenter oppgir at de ofte opplever press fra studiekollegaene sine. Over halvparten mener at arbeidspresset på studiet generelt også påvirker dem negativt.

- Alle skal ha A

Det overrasker ikke de fire jusstudentene Erling Ravnanger, Jens Drageset, Emilie Melbø Kristoffersen og Axel Knudtzon. Studentene bekrefter at karakterer, eksamen og arbeidsmengde er noe det snakkes mye om i gangene på Dragefjellet.

— Jeg vil si det er ganske stort fokus blant mine studievenner på karakterer. Jeg har studert andre steder, men her på jussen er folk mye mer opptatt av dette, sier Knudtzon.

Studentene er alle med i fakultetets juridiske studentutvalg. De forteller om en studiehverdag med mange innleveringer og hyppig samarbeid i obligatoriske arbeidsgrupper hvor studentene kommenterer hverandres oppgaver. Selv om de trives godt, innrømmer de et sterkt konkurransemiljø.

Les også

«Martin» (21) dopet seg påADHD-medisin på lesesalen

Holder oversikten

Det er litt tabu å spørre direkte om hvilken karakter andre har fått på eksamen, forteller de. Men de fleste av studentene har likevel har god oversikt.

— Man kjenner godt til medstudenters nivå fordi vi jobber så tett i små grupper. Alle blir veldig obs på dette og vil vise frem alt de kan, sier Kristoffersen.

Allerede på førsteåret blir folk fort veldig opptatte av å finne ut hvor de ligger i forhold til andre.

— Jeg tror mange føler karakteren man får på eksamen representerer den man er. Hvis man skal forklare noen på studiet hvem han eller hun er, slenger man gjerne med en «han er veldig flink» hvis han har utmerket seg, legger hun til.

Studentene understreker at trivselen blant studentene på studiet er høy. Det viser også SHoT-undersøkelsen, der 92 prosent sier de ble godt mottatt som nye studenter. Her fremgår det også at jusstudentene har høy studieprogresjon, lav strykprosent og oppfatter studiet som svært meningsfullt.

Men de scorer lavt på selvopplevde prestasjoner, der kun 16 prosent mener de har høy studiemestring. Til sammenlikning oppgir 30 prosent av medisinstudentene at de mestrer studiene svært godt. Nerver før eksamen er også utbredt på det juridiske fakultetet, der nær halvparten sier de sliter med mye eller litt eksamensangst.

Les også

Flere studenter «doper» seg

Press fra dag én

— Hvorfor er det slik at jusstudentene sliter med press selv om dere gjør det bra?

— Alle er vant til å være best i klassen fra da de gikk på skolen. Men her på universitetet er det noen som må stryke og noen må nødvendigvis få den E-en, sier Kristoffersen.

De høye opptakskravene for å komme inn på studiet legger listen høyt allerede fra dag én, tror de.

Vi ser en økende prestasjonskultur. Da blir fokus å sammenligne seg med andre og deres karakterer, og ikke med sin egen mestring.

— Allerede på førsteåret blir folk fort veldig opptatte av å finne ut hvor de ligger i forhold til andre. Jeg tror ikke det presset minker med årene, heller motsatt, sier Jens Drageset, som begynte på studiet i høst.

Etter hvert som studieårene går, handler presset mer og mer om kampen om de beste jobbmulighetene, og egnes og andres forventninger om at man skal ende opp som advokat etter å ha studert juss. Selv om det er mye samarbeid, er det til syvende og sist seg selv man må tenke på.

— Selv om vi jobber i grupper har du bare deg selv å stole på under de fire timene på eksamen. Da hjelper det ikke hvis en studiekamerat husker en dom, sier Kristoffersen.

- Usunn kultur

Viserektor ved UiB, Oddrun Samdal, mener presset jusstudentene melder om viser en utvikling av en usunn kultur.

— Vi ser en økende prestasjonskultur. Da blir fokus å sammenligne seg med andre og deres karakterer, og ikke med sin egen mestring. Det er en uheldig utvikling da studentene ikke blir opptatt av å lære, men å få best karakterer, sier hun.

Hun understreker at hun i utgangspunktet er positiv til at studenter jobber hardt og mye. Men at dobbelt så mange UiB-studenter melder om negativt studiepress som for fire år siden, tar UiB alvorlig.

— Vi diskuterer dette på universitet og ser på hvordan vi kan jobbe med å fremme mestring og læring, sier hun.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Studentene står i kø for å snakke med ham