Gjennomslag i Skjervet

Veidekke sprengde torsdag kveld gjennomslagssalva i Tunsbergtunnelen som neste år eliminerer hårnålssvingane ved Skjervefossen mellom Voss og Granvin.