Mer gnitne på vannet

Bergenserne har lært av fjorårets tørre vinter. Vi er blitt flinkere til å spare vann.