Får millioner til å rense Vågen

Miljødirektoratet gir fire millioner kroner til å kartlegge og fjerne miljøgifter fra Vågen, Kirkebukten og Puddefjorden. Men pengene kan bli brukt i Storelungeren i stedet.

Publisert Publisert

VAKKER; MEN GIFTIG: Vågen er et av områdene i Bergen havn som trenger opprydding og tildekking av PCB og tungmetaller. Miljødirektoratet har bevilget de første millionene til prosjektet. Foto: Rune Sævig

  • Pål Andreas Mæland
iconDenne artikkelen er over seks år gammel

Store deler av havneområdene i Bergen er preget av sterk forurensning på sjøbunnen, blant annet av PCB og tungmetaller som kvikksølv. Forskerne har konkludert med at det er nødvendig å gjøre tiltak for å begrense spredning av forurensningen.

Les også

Gift siver ennå ut på badeplassen

Nå har Miljødirektoratet gitt bevilgninger til slike tiltak etter søknader fra Bergen kommune og Fylkesmannen i Hordaland:

Bergen kommune tildeles 2,5 millioner kroner for 2014. Midlene skal ifølge direktoratet brukes til planlegging av tiltak i Vågen, samt tiltak mot tilførsler av miljøgifter i Vågen og Kirkebukten, og til kartlegging og risikovurdering av Puddefjorden.

I tillegg får Fylkesmannen 1,27 millioner kroner til en 50 prosent prosjektstilling fordelt over tre år. Planen er å bistå Bergen kommune i opprydningsarbeidet.

Advarer mot å spise krabbe

— Det er omfattende tiltak som skal gjennomføres i Bergen, og da er det viktig at Fylkesmannen har ressurser til å følge det opp, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Sjøbunnen utenfor Bergen er så sterkt belastet med miljøgifter fra industri og avrenning fra byen, at det advares mot å spise fettholdig bunnfisk, innmat i krabbe, ål og fiskelever fra området. Hovedutfordringene er miljøgiftene PCB, bly, kobber og kvikksølv.

Les også

Hurtigbåtene truer kulturminner i Vågen

En forutsetning for tildelingen er at det skal være et spleiselag, der Bergen kommune, Fylkesmannen og Forsvarsbygg bidrar med like mye penger. Likevel er dette småpenger mot det som blir totalregningen for å rydde opp i havneområdene. En rapport i høst konkluderte med at prisen for å dekke til forurensede masser og stanse utslipp i Vågen alene er på 157 millioner kroner.

— Historiens synder

— Dette er historiens synder som skal ryddes opp i. Det er vanskelig for en enkelt aktør å få det til, og ansvaret er pulverisert. Noe er rester fra maling som ble brukt for mange tiår siden, annet stammer fra skipsverft som for lengst er nedlagt. Da er det veldig bra at også staten er beredt til å bidra til dette, sier byråd for miljø og byutvikling, Filip Rygg (KrF).

Han er glad for tildelingen, som gjør det mulig å fortsette planleggingen.

— Men for selve opprydningen snakker vi om helt andre summer, sier han.

Derimot kan det hende at tildekkingen kommer i gang i Store Lungegårdsvannet i stedet.

Vil bruke tunnelmasser

— Vi har sagt at Vågen er førsteprioritet, men det er et komplisert område med fare for oppvirvling og store arkeologiske verdier. Derfor kan det hende at vi har behov for å starte opp i Storelungeren først. Det skyldes ikke minst at vi nå får steinmasser fra dobbeltsporet, som kan fraktes rett ut i vannet. Det er økonomisk gunstig, sier Rygg.

Han vil bruke steinmassene til å dekke over en del av den forurensede bunnen, samt redusere vannspeilet litt, slik at det blir plass til fremtidig bybanetrasé og sykkelvei. Men også disse planene er kontroversielle. BA skriver i dag at 20 skipsvrak på bunnen kan være i fare.

— Fylkesmannen støtter planene, og vi snakker ikke om en fullstendig tildekking, sier Rygg.

Odda får penger

Fylkesmannen i Hordaland får også 900.000 kroner av Miljødirektoratet for å gjennomføre en strømningsundersøkelse i Sørfjorden utenfor Odda. Målet med undersøkelsen er å få beskrevet hovedstrømmene i fjorden, og hvordan de påvirker spredning og transport av forurensning.

Sørfjorden er sterkt forurenset av tungmetaller, PCB, PAH og DDT etter utslipp over mange år. Det advares blant annet mot å spise sjømat som skalldyr og dypvannsfisk fanget i området. Prosjektstillingen hos Fylkesmannen skal følge opp undersøkelsen og planlegge veien videre.

Odda kommune har også støttet strømningsundersøkelsen med 200.000 kroner, mens de lokale bedriftene Boliden og Tizir bidrar med henholdsvis 100.000 og 30.000 kroner til gjennomføringen.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Bade og fiske i Vågen?

  2. Vågen skal renses for gift

  3. Krever skånsom oppsuging i Vågen