Kvinners overgrep gjør mer skade

Seksuelle overgrep utført av kvinner er like voldelige som menns overgrep, og skader mer, fastslår bergensforskere.

Publisert Publisert

STØRRE SVIK: Når det er den nærmeste tilknytingspersonen til barnet som gjør overgrepet, blir sviket desto større, forteller forskerne. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO SCANPIX

  • Hanne Lossius

Kvinner som forgriper seg seksuelt på barn gir større senskader hos ofrene.

Det fastslår forskerne Nystad Haugland, Ingrid Elisabeth Nygaard, Jone Solberg Vik og Torill Christine Lindstrøm vedPsykologisk fakultet ved Universitetet i Bergen i en ny artikkel iTidskrift for Norsk Psykologforening.

Overgrepene ligner dem som utføres av mannlige seksualforbrytere, men «kvinne-overgrepene» skjer ofte i nærere relasjoner, og medfører større konsekvenser for barna.

De fire forskerne fra UIBhar kartlagt hvilke kvinner som begår seksuelle overgrep, hvordan det gjøres og hvem ofrene er.

— Det foreligger nok en kollektiv oppfatning om at kvinner ikke begår grove seksuelle overgrep, sier Gunnhild Nystad Haugland til bt.no.

Hun mener fenomenet er et lite omdiskutert tema. Hun tror mørketallene er store.

- Større skader

Når en overgriper er en omsorgsperson for barnet, blir det vanskeligere for offeret å melde fra om det som har skjedd.

— Sviket blir dobbelt når overgriperen er en person man er nært knyttet til, sier Haugland. For ofrene er det også mye skam forbundet med overgrep fra kvinnelige omsorgspersoner forteller Haugland. -Funn tyder faktisk på at overgrep utført av kvinner blir rapportert som overgrep utført av menn, sier hun.

Folk flest har vanskelig for å se for seg kvinner i rollen som grove overgripere forteller forskeren.

— Kvinner voldtar jo ikke på samme måte som menn, likevel rapporteres det at overgrepene utført av kvinner ligner de som er utført av menn, med en like stor grad av grovhet og vold, sier Haugland.

Ikke ensartet

Forskerne viser til at kvinnelige overgripere ikke er en nsartet gruppe.

— Det er ikke nødvendigvis en psykisk syk mor eller rusproblematikk inne i bildet, forteller Haugland.

— Enkelte risikogrupper finnes likevel, deriblant lav utdannelse og kvinner som selv har blitt utsatt for seksuelle overgrep.

Dobbelt tabu

Inge Nordhaug ved Regionalt ressurssenter om vold, traumer og sjølvmord i Vest (RVTS) leder avdelingen for familievold.

— I forsking har man ofte sagt at 80 prosent av overgrepene kommer fra menn, men det finnes sikkert et mørketall her, sier Norhaug som har overgrep mot barn som spesialfelt.

Grunnene for å tro at det er flere enn 20 prosent kvinner, er sammensatte, skal vi tro forskeren.

— Det hersker et dobbelt tabu om kvinner som overgripere. Kvinner og mødre er ofte en primær tilknytningsfigur for barn.

— I mediene blir en kvinnelig lærer som blir gravid med en15 år gammel gutt beskrevet som en «tragedie». Men om en mannlig lærer hadde gjort noe tilsvarende, blir det omtalt som «grotekst».

Nordhaug mener menn oftere blir omtalt som demon og at andre følelser og ord blir brukt enn når kvinner begår overgrep.

— De blir «offer», mens mannen er «utøveren», - en som er skyldig.

Svik

Senter mot incest i Oslo har i mange år samlet erfaring fra kvinner og menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep fra kvinner. Deres erfaringer liklner funnene til UiB-forskerne.

— Det å bli utsatt for noe vondt kan vi håndtere og da er det godt å ha fanget til mor som trøst. Men når det er dette fanget overgrepet kommer, blir sviket desto større, sier Nordhaug.

Her kan du få hjelp:

Senter for Incest

Livskrisehjelpen

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

Inge Nordhaug ved Regionalt ressurssenter om vold, traumer og sjølvmord i Vest (RVTS) leder avdelingen for familievold, og har overgrep mot barn som spesialfelt. Foto: Oddleiv Apneseth

FORSKER: Gunhild Nystad Haugland har sammen med tre andre forskere fra UIB kartlagt seksuelle overgrep utført av kvinner. Foto: PRIVAT

Publisert