• SIER NEI: Fylkesmannen mener at det ikke er mulig å slå sammen skoler som i utgangspunktet ligger så langt fra hverandre.

Får ikke lov til å slå sammen skoler

Fylkesmannen mener bystyrets vedtak om å slå sammen skoler i Arna og Ytrebygda er ulovlige, og opphever vedtakene. - Nok et nederlag for høyresiden, sier Ap.