Vogntog kjørte seg fast

Sto fast i Vikaleitet og skapte store problemer.