Ulykkesveien mellom øst og vest

De farligste strekningene på E16 er i Aurland og Lærdal.