- Altfor mange blir mistrodd

Etter historien om Tore Møller rykker forsvarssjef Harald Sunde ut med kraftig støtte til den psykisk skadede veteranen og andre skadelidte soldater i hans situasjon.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 11 år gammel

Etter historien om Tore Møller rykker forsvarssjef Harald Sunde ut med kraftig støtte til den psykisk skadede veteranen og andre skadelidte soldater i hans situasjon.

Det er urimelig og urettferdig at en som har sett døden i hvitøyet som følge av jobben, blir stående alene og kjempe mot systemet når han kommer hjem. Forsvarssjef Harald Sunde

I helgen dokumenterte BT Tore Møllers hverdag som ødelagt krigsveteran. Han dro ut i krig for Norge, NATO og FN for 20 år siden og har siden kjempet mot staten for hjelp, oppfølging og erstatning.

Les også

Den uendelige krigen

Urimelig

— Alt for mange føler de blir mistrodd og at de har bevisbyrden på sine skuldre, sier forsvarssjefen til BT.

BT fortalte også at Statens Pensjonskasse krever ny spesialistundersøkelse av den alvorlig psykisk skadede krigsveteranen. Kravet kom bare to måneder etter at han ble skrevet ut fra Nordlandssykehuset etter sin tredje innleggelse på ett år.

Møller orker ikke mer. Kampen mot staten har gjort ham helt utmattet.

— Det er urimelig og urettferdig at en som har sett døden i hvitøyet som følge av jobben, blir stående alene og kjempe mot systemet når han kommer hjem. Det er en fortvilet situasjon. Slik kan vi ikke ha det, sier forsvarssjef Harald Sunde til BT.

Forsvaret har et system som skal følge soldaten til det blir en løsning, men vi må finne bedre samarbeidsrutiner med andre etater. Et problem er at dagens system er tilpasset en annen situasjon, det sivile samfunnet, påpeker Sunde.

Krever fortgang

— Det er derfor viktig at vi må vise raushet overfor dem som er blitt utsatt for skade, sier forsvarssjefen. Harald Sunde har i de siste ukene vært i møter med ledelsen i Statens Pensjonskasse og Nav, som en følge av mediestormen rundt behandlingen av skadede soldater. Han vil ha fortgang i byråkratiet rundt soldater som kommer hjem med skader etter oppdrag i utlandet.

— Vi vil nødig forskuttere noe, men vi er opptatt av at vi får til en raskest mulig saksbehandling, hvor soldaten møter fagpersonell som forstår situasjonen. Alt for mange føler de blir mistrodd og at de har bevisbyrden på sine skuldre, sier forsvarssjefen. Han viser til Pilotprosjektet Østerdalen, som skal danne skole for hvordan skadede veteraner skal håndteres i fremtiden.

— Allerede i løpet av denne måneden vil vi sette i gang et samarbeidsprosjekt mellom NAV, kommunene og Forsvaret. Vi føler det er et politisk fokus på dette nå som fremskynder kompliserte prosesser, slik at flere statlige organer kan samarbeide.

Les også

- Derfor orker ikke veteraner mer

Spørsmålene forsvarssjefen fikk fra BT etter BTs artikler om Tore Møller var:

  • Hva synes Forsvarsjefen om den behandlingen Tore Møller har fått og alt han har måttet gjennomgå etter tjenesten? Møller er en av mange, det han opplever er nokså symbolsk for den systemsvikten de seinskadede veteranene i Norge har opplevd.
  • Møllers historie illustrerer den kampen mange veteranene må gjennomgå for å få erstatning for et ødelagt liv. Rundgang i offentlige instanser, og stadig nye spesialistutredninger. Skal veteraner i hans situasjon være nødt til å gjennomgå slikt for å få erstatning?
  • Dette skjer parallelt mens møter mellom Forsvarssjefen og ledelse i NAV og SPK og Helsedirekoratet har pågått. Hva konkret mener Forsvarssjefen må gjøres for at skadede soldater skal få et system de kan leve med?

Også Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner – NVIO reagerte etter helgens BT-artikler .I går skrev presidenten Odd Helge Olsen brev til Forsvarsdepartementet. Her er utdrag fra brevet:

Jeg viser til tidligere samtaler med dere, FD 1 og Statens Pensjonskasse vedrørende veteranrettigheter og praktiseringen av kompensasjonsordningen.

«Det viser seg imidlertid at veteraner stadig må vente på erstatning, samt at de må gjennom nye utredninger diktert av SPK, selv om de er utredet tidligere av blant annet Norsk Militær Poliklinikk (NMP).

I møter med tidligere forsvarsminister , dere og Statens pensjonskasse er det blitt understreket at slik skal det ikke være eller praktiseres. Dette er dessverre hverdagen for mange veteraner — ref blant annet Bergens Tidende lø 15.jan - som opplever praktiseringen fra SPK på en arrogant og uverdig måte. På bakgrunn av dette ønsker jeg sammen med advokat, som arbeider med veteransaker, et møte med FMIN gjerne sammen med dere, hvor vi diskuterer de utfordringer veteranene står overfor når det gjelder prosessen og praktiseringen av kompensasjonsordningen. Dette kan ikke fortsette slik. I tidligere samtaler med dere om kompensasjonsordningen har jeg en klar oppfatning om at det ikke er slik politisk ledelse ønsker praktiseringen.

Slipper ny spesialisterklæring Mandag ettermiddag gjorde Statens Pensjonskasse ny kuvending: De frafaller kravet om ny spesialisterklæring fra Tore Møller.

— Vi har sett på saken og ser dessverre at det har skjedd en glipp, sier lederen for forsikringsavdelingen i Statens Pensjonskasse, Rachel Husebø Chambenoit

6. desember fikk Tore Møller brev fra Statens Pensjonskasse om at de ikke trengte ny spesialistvurdering for å vurdere hans krav om erstatning for psykisk belastningsskade.

«Jeg har gjennomgått saken og er av den oppfatning at saken kan løses uten at det innhentes en ny spesialisterklæring i henhold til mandat slik det forutsettes i forskriften ...».

10. januar sendte Pensjonskassen et nytt brev til Møllers advokat om at de likevel ville kreve spesialisterklæring.

Søndag konfronterte BT Rachel Husebø Chambenoit med Møllers historie og kravet om enda en spesialisterklæring fra Forsvaret. Da sa hun at hun ville se på saken i morgen. Utover det ville hun ikke kommentere Møllers sak.

I dag sier hun følgende:

— Formuleringen i svaret 6. desember ga skadelidte grunn til å tro at det ikke var nødvendig å innhente ny spesialisterklæring. Det er avgjørende for at vi nå frafaller kravet om ny spesialistvurdering. Belastningen det vil være for skadelidte å gjennomgå en ny vurdering, er også en del av bildet.

E-posten som ble sendt til skadelidte via hans advokat 10. januar, skulle ikke vært sendt, sier Husebø Chambenoit.

— Det beklager vi på det sterkeste. Nå vil vi fatte et vedtak ut fra den dokumentasjonen som foreligger. Det vil foreligge et svar om maksimum to uker.

1. januar 2010 trådte den nye kompensasjonsordningen for psykisk belastningsskade etter utenlandstjeneste i kraft. I utgangspunktet krever ordningen at det innhentes ny spesialisterklæring i disse sakene. Men flere skadelidte veteraner har sluppet dette.

— Vi ser at dette oppleves veldig vanskelig for de det gjelder, og har derfor, i samråd med Forsvarsdepartementet, tatt initiativ til at dette ikke skal være et absolutt krav. Vi går derfor alltid nøye gjennom den medisinske dokumentasjonen vi allerede har i saken, og innhenter bare ny erklæring der det er helt nødvendig.

Publisert: