• BEKYMRET: Det er ikke første gang sorenskriver Håkon Rastum klager på ressursmangel ved Nordhordland tingrett. Dette bildet er fra 2012, også da skrev Rastum et klagebrev for å opplyse om de vanskelige forholdene. FOTO: EIRIK BREKKE

- Altfor lang ventetid truer rettssikkerheten

Køene i rettssalene i Nordhordland tingrett er blitt så lange at Advokatforeningen har varslet justisministeren.