— Når du får lov til å jobbe med noe som har en så høy verdi for byens befolkning, og som er en ekstremt viktig del av identiteten til Bergen, da kan du ikke bare drite i verneverdiene. Du er nødt til å sikre bygget, og i denne saken er det tydelig at det ikke er gjort nok, sier Oddekalv.

Miljøverneren er også medeier av Ludeboden, som ble pusset kraftig opp for omtrent ti år siden. Oddekalv mener det er tull at det skal koste så mye å holde de gamle byggene i orden.

— Skammelig

— Det er ikke så mye som skal til. Her er det tydeligvis snakk om folk som spekulerer i forsømmelse, slik at de skal få lov til å rive. Sånt syns jeg er straffbart, og de burde få en bot fordi de ikke har sikret bygget. Folk kunne blitt skadet, sier han, og fortsetter:

— Dette gjøres bevisst. Man kjøper boder, og når man ikke får viljen sin hos antikvariske myndigheter lar man det bare forfalle. Det bør statueres eksempler i slike saker. Det er rett og slett skammelig.

Tryggve Fett ved Bymuseet i Bergen sa det samme til BT lørdag kveld, og pekte også på at Sjøbodutvikling AS eide Lehmkuhlboden, som brant i 2008.

— I begge tilfeller er det manglende ansvar for bygningene og bygningenes kulturverdi som gjør at dette skjer. Dette har vært en så unnlatelsessynd over så lang tid at dette blir et mønster, sa Fett.

Får støtte fra eks-byråd

Byråd for miljø- og byutvikling fra 2011 til 19. mai i år, Filip Rygg, har stor forståelse for Oddekalvs synspunkter.

— Slik jeg kjenner disse sakene er det et soleklart eieransvar. Hvis man ikke klarer å ta vare på bodene og kulturminnene man eier må man selge eller gi dem bort til andre som kan og vil. Dårlig forvaltning av kulturminner er kriminalitet som rammer fellesskapet. Det er allerede blitt ganske tynnet ut i Sandviken, de som står igjen må reddes, skriver Rygg i en sms.

Han viser til at fylkeskonservatoren kan pålegge eier sikring og istandsetting.

— Kommunen burde hatt den muligheten. Det var en av grunnene til at vi søkte om å få overta kulturminneansvaret. Kommunen venter på svar fra kommunaliminster Jan Tore Sanner om det i år, skriver Rygg.

Han var ikke kjent med at kommunen allerede har mulighet til å pålegge eier sikring og istandsetting med hjemmel i byggesaksforskriften, kapittel 19.

— Jeg vet ikke hvorfor den ikke har vært tatt i bruk. Jeg vil tro at dette er en sak som kan føre til at mange vil få varsler fremover og det bør det være, skriver Rygg.

- Helt feil

Nils Olaf Elvsaas, som er en av eierne av Sandviksboder 69, er klinkende klar på at Oddekalv og Fett tar feil når de sier at bodene er blitt forsømt med vilje.

— Det er helt feil, selvfølgelig. Vi har aldeles ikke hatt den ambisjonen.

Elvsaas sier at den delen av boden som falt i sjøen i går, var den svakeste. Han gir Oddekalv medhold i at det ikke var sikret godt nok, men sier at det på ingen måte er fordi de ikke har forsøkt.

— Vi har vært oppmerksomme på det og gjort forsterkninger, men vi har da ikke lykkes med det.

Tidens tann

Eieren sier det er mange tiår med slitasje som utløste gårsdagens hendelse, og sier at det må totalrenovering til for å få bygget i stand igjen. Da er de avhengige av å få rammetillatelse fra kommunen, noe som skal være på trappene.

— Det som gikk i sjøen i går var i elendig tilstand lenge før vi kom inn i bildet. Skal man gå inn og virkelig redde boden, må man starte nedenfra. Det kommer til å koste jævlig mye penger, og da må vi ha papirene vi trenger fra kommunen for å kunne få finansiering.

I en pressemelding sendt ut søndag, skriver Riksantikvaren at de håper lørdagens hendelse blir et vendepunkt i striden om sjøboden.

– Etter pålegg om sikring og istandsetting har dessverre forfallet fortsatt. Dette er alvorlig for et kulturminne som sammen med naboeiendommene kunne fått god bruk og blitt istandsatt som en flott og viktig bygning i Bergen. Vi håper dette blir et vendepunkt og en vekker, og at boden nå blir satt i stand, sier seksjonssjef Hanna Geiran hos Riksantikvaren i pressemeldingen.