• PÅ E 39: Kjell-Idar Vangberg er ny lensmann i Nordhordland. Han sier at politiet prioriterer kontroller av bilførere for å få redusert ulykkene i lensmannsdistriktet. FOTO: ODD E. NERBØ

- Det tyngste er å hente døde ungdommer ut fra bilvrak