• (1/6)
    GRAVEMASKIN: - Denne type utgravning utføres ved bruk av gravemaskinen. Oftest må mange kvadratmeter åpnes, og det er ikke mulig uten maskin. Man fjerner overjorden og må helt ned til den gule undergrunnssanden for å finne uforstyrrede kulturspor, sier Søren Diinhoff ved Universitetsmuseet i Bergen. FOTO: UNIVERSITETET I BERGEN

Arkeologisk sensasjon i Etne

Arkeologer ved UiB har gravd frem det største, kjente bosetningsområdet på Vestlandet fra eldre jernalder. Klikk over for å se bildene!