Stal bankkort frå eldre og lurte til seg hundretusenar

16 gongar følgde stortjuven same oppskrift. Ei 93 år gammal kvinne var eitt av ofra.