Voksen kar vinglet

Midt på blanke dagen kjørte mannen med en promille på 2,5.