Reddet i natt

To unge menn gikk seg fast i skodden på fjellet.