• BRANN: Det var ikkje dyr i bygningen da brannen starta. FOTO: Arnstein Karlsen

Løebrann på Voss

Naboar evakuert