• BELØNNING: Studievenninnene Frida Mathiesen og Lena Irgens var blant dem som fikk en bolle som takk for at de kjører buss i stedet for bil. Helena Flotve fra BT deler ut. FOTO: Gerd Margrete Tjeldflåt

Boller for byluften

Denne uken får noen heldige busspassasjerer en ekstra påskjønnelse for at de reiser kollektivt.