- 1000 liter maling rant ut

Lekkasje på malingstank på Dokken.