Stiftelse for vanskelig ungdom

Problemene blant barn og unge rundt Sletten senter skal løses.