• FRIFUNNET: Espen Galtung Døsvig var saksøkt sammen med Birgit Nistad og Helge J. Talmo for til sammen 13,5 millioner kroner. Han har tidligere gitt uttrykk i retten for at saken har vïørt en stor påkjenning. Mandag ble han frifunnet i Bergen tingrett. Arkivfoto: Rune Berentsen

Krevde 13,5 mill. - må betale 3,8

Tre styremedlemmer som ble saksøkt etter Tordenskjold-konkursen er frifunnet. Saksøker Storebrand Bank må betale 3,8 millioner i saksomkostninger.