• (1/3)
    MIDT I SMØRØYET: Kirken (til høyre i bildet) og den røde brannstasjonen ligger såvidt innenfor Sandvikens grense, mens Ladegårdskomplekset i forgrunnen ikke gjør det. I det fjerne skimtes Hegreneset, Breiviken og området som grenser mot Ytre Sandviken.

Hvor ligger egentlig Sandviken?

Trodde du at Sandvikens indre grense går der Nye Sandviksvei begynner? Eller at Ytre Sandviken slutter ved NHH? Feil, begge deler!