Advarte allerede i 2009

Riksrevisjonen advarte allerede i 2009 om mulige misligheter i Innovest AS.