Slik blir Nordhordlandspakken

Fire bomstasjoner skal gi strilene nye veier, trafikksikring og gang- og sykkeltraseer. Prisen blir 13 kroner hver vei.