Hull i Russlands nettsensur

Martin Paulsen: Da den russiske nettredaktøren fikk sparken av Kreml-tro eiere, etablerte hun et nytt nettsted i Latvia, utenfor Kremls kontroll.