- Vi er veldig fornøyd med denne undersøkelsen. Men det betyr ikke at vi kommer til å slappe av. Vi jobber videre for at pasientene skal bli enda mer fornøyde, sier overjordmor Gunn Gabrielsen ved Kvinneklinikken.

De har nå fått resultatene fra en ny brukerundersøkelse blant nybakte foreldre. Disse er spurt om hvordan de opplevde fød­selen og barseloppholdet.

- Disse undersøkelsene er viktige for brukerinvolveringen, og vi kommer til å gjøre flere av dem fremover, sier Gabrielsen.

Tatt godt imot

97 prosent av de spurte sier at tilbudet de fikk under oppholdet på fødeavdelingen var tilfredsstillende. To år tidligere var det 72 prosent som svarte det samme.

88 prosent mener de ble tatt på alvor av helsepersonellet på fødeavdelingen da de ringte for å si at fødselen hadde startet. To år tidligere var det bare 66 prosent som mente det.

97 prosent av kvinnene mente at de ble tatt imot på en god måte da de ankom fødeavdelingen, mot 80 prosent av kvinnene som ble spurt i 2011.

I undersøkelsen har KK stilt de samme spørsmålene som Nasjonalt kunnskapssenter gjorde i 2011. I 2011 kom KK mye dårligere ut enn landsgjennomsnittet.

Nytt «rede» for kvinner

Til tross for bedre resultater denne gang, er det fortsatt mange ting KK skal ta tak i for å forbedre seg.

Allerede til jul åpner fire nye fødestuer som skal gjøre sitt til mindre venting på ledig fødestue. I tillegg er det et mål at det samme personalet skal følge pasienten fra fødeavdelingen til barselavdelingen.

- Kvinnene skal kunne møte igjen samme jordmor og lege som de traff på fødeavdelingen dagen i forveien, sier Gabrielsen.

Flere ansatte ved KK har også vært på tur til London, der de har kikket på en ny ordning for kvinner som er i begynnerfasen av en fødsel. Enkelte sykehus har kalt rommet for «The Nest.» Her får damene være i trygge omgivelser, blir tilbudt massasje og en kopp te. De kan selv velge om de blir på sykehuset til fødselen er ­skikkelig i gang, eller om de vil reise hjem.

Vil ha samboeren der

- Mange av klagene i undersøk­elsen går på at kvinnene må vente for lenge hjemme før de får komme inn til oss. Samtidig vet vi at trygghet rundt fødekvinnen fører til at mormunnen åpner seg lettere og det blir mindre behov for epidural. Det kan også føre til færre keisersnitt, sier Gabrielsen.

Et slikt rom på KK kan allerede bli åpnet fra neste år.

Det er noe nybakt mamma Trude Hjønnevåg Petersen (28) kunne ha tenkt seg da hun begynte å få rier lørdag morgen. Hun måtte en tur hjem igjen før hun kom tilbake til KK ut på ettermiddagen. Søndag morgen ble datteren Caroline født med keisersnitt.

- Når du er førstegangs­fødende er det ikke så lett å vite hvor langt fødselen er kommet, sier hun.

Ikke nok smertelindring

Nå er hun fornøyd med å ha enerom på barselavdelingen på KK. Men samboeren kan ikke overnatte der.

- Å ha faren der hele tiden kunne jeg godt tenke meg. Dette er jo nytt for ham også. Og så kunne jeg ha tenkt meg mer informasjon, sier Petersen.

Tall fra KK viser også at bare syv av ti kvinner mente de fikk nok smertelinding under fødselen, og at de i stor grad var involvert i avgjørelser som angikk fødselen. Men dette er likevel en fremgang. I 2011 var det bare 50 prosent som mente at de i stor grad var involvert i avgjørelser under fødselen.

- Vi vil ha spesiell oppmerksomhet på dette i prosjektet «Trygg fødsel» som starter i høst. Smertelindring er alltid en utfordring, og en balansegang i forhold til fremgang i fødsel. En helt smertefri fødsel er bortimot umulig å få til, sier Gabrielsen.