• TILKOMST: Bedriftene og bebuarane på austsida av Opo kom ikkje til med bil før ein mellombels veg opna måndag føremiddag.

Veg på plass i Odda

Det isolerte nabolaget har fått mellombels veg til bygda.