Tor-Henning Iversen er medforfatter av denne artikkelen. Han er professor emeritus ved Institutt for biologi, NTNU og har spesialkompetanse innen plantecellebiologi, plantefysiologi og bioteknologi.

Bjørn K. Myskja er medforfatter av denne artikkelen. Han er professor i etikk og politisk filosofi ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU, og har ansvaret for de etiske sider av Eco-prosjektet.

Jens Rohloff er medforfatter av denne artikkelen. Han er forsker ved Institutt for biologi på NTNU med spesialkompetanse innen fytokjemi (biokjemi som gjelder planter) og molekylær plantefysiologi.