• Det er respektløst av UNE å antyde at søsteren ikke er død, mener familiens advokat, Asgeir Thomassen.

Han viser til at tre av Taimans søsken fortalte om drapet i sine asylintervjuer da de kom til Norge i 2005 og 2008.

— UNE kan ikke late som om de har vært uvitende om dødsfallet når søsknene har informert om det. Hvis UNE mener at opplysningene var vage, kunne de bedt om mer dokumentasjon. Det har de aldri gjort. Dette har ikke vært noe tema før UNE plutselig gjør det til et poeng. De går åpenbart langt for å svekke Taimans troverdighet, sier Thomassen.

— Hva er grunnen til at faren ikke er mer konkret om hva som skjedde?

— Han var i Norge på det tidspunktet, og baserer seg på informasjon fra sine barn. Det var søsknene som var vitner til hendelsen, og de har uavhengig av hverandre fortalt om det til norske myndigheter. Drapet har ikke vært noe tema i familien. Det har vært en traumatisk hendelse, som de har valgt å legge lokk på. Folk håndterer slike tragedier forskjellig. De ønsker at hun skal hvile i fred, sier advokaten.

Han legger til at det er vanskelig å skaffe noen dødsattest så lenge det er borgerkrig i Irak, og Den islamske staten har kontroll over Mosul.

Thomassen reagerer også på at UNE trekker frem begravelsen Taimans far deltok i.

— Mener de at han ikke skulle deltatt i morens begravelse? UNE antyder at han har familie i Irak i dag, men alle hans søsken flyktet til Tyskland og Nederland. Da Taiman ble uttransportert, var bestemoren død. Det virker som UNE prøver å konstruere slektninger.