• ÅPEN HØRING: Flere partier har tatt til orde for at PST-sjef Janne Kristiansen må stille i en åpen høring i Stortinget, men en rekke stortingspolitikere har allerede uttrykt klar mistillit til PST-sjefen. FOTO: SCANPIX

Dette må hun svare på

— PST og Janne Kristiansen har bidratt til forvirring om sentrale spørsmål, sier justisminister Grete Faremo.