Finner ikke rådmannsrapport

Rapporten rådmannen i Kvam har fått laget, og som nå er gjenstand for en personalsak mot rådmannen, finnes ikke i de kommunale arkiver.