• SUKSESS: Radøy kommune er en av ti forsøkskommuner for elektronisk stemmegivning.- Vi er veldig fornøyd med at så mange har valgt å stemme elektronisk, sier e-valgsansvarlig i Radøy kommune Lin Tove Thomassen. FOTO: SCANPIX

Suksess med e-valg