Ap fram, Sp og SV tilbake

Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet går tilbake, mens Arbeiderpartiet fortsetter fremgangen.