Åpen feieluke utløste alarm

Brannutrykning til røykfylt loft. Feieluken sto åpen.