• (1/5)
    RAST UT: Bevegelser i bakken etter ras og mye vann kan være årsaken til kjempehullet. FOTO: ROBERT JAN LEERINK

Regnet skapte krater i Sogn

Regnværet skapte dette enorme krateret på et jorde i Balestrand.