Ulykke i Fløyfjellstunnelen

Bil havnet i tunnelveggen. Politiet mistenker fyllekjøring.