I et leserinnlegg i Bergens Tidende i går, kom Ida Maria Dahr Nygaard med skarp kritikk av profesjonsstudiet i journalistikk, hvor hun selv er student på andre året. Hun skriver blant annet at foreleserne mangler evnen til å formidle kunnskap og at journaliststudiet ikke utdanner vaktbikkjer, men logrende labradorer.

Nå svarer instituttet med å kalle kullet hennes inn til allmøte i dag hvor de ønsker å ta en gjennomgang av kritikken med studentene.

— Feile forventninger

Leder for Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB), Leif Ove Larsen, mener kritikken er så mangesidig at det er vanskelig å gi et enkelt svar.

— Vi har en løpende evaluering av utdanningen, og i disse dager har vi blant annet en ny, vitenskapelig stilling utlyst for å styrke journalistikkutdanningen, sier han.

Han mener et av problemene er at studentene har feile forventninger til studiet.

— Det virker som om studentene forventer et studium som er overveiende praktisk. Det er det ikke på UiB. Vi er et universitet og må derfor ha en stor andel teori for å kunne sette vårt stempel på studiet. Dette er for øvrig ikke et problem bare på journalistikk, men for flere studier på universitetet.

Nygaard er uenig i at det er forventningene det er noe i veien med.

— Det er gjennomføringen av studiet jeg er kritisk til, sier hun.

Ser frem til allmøte

Hun har fått mange kommentarer på innlegget sitt i døgnet som har gått.

— De fleste er positive, men noen mener jeg har vært litt for krass i tonen, sier hun.

Hun ser frem til å høre hva instituttet har å si på allmøte i dag.

— Jeg ønsker å være konstruktiv. Det viktigste er at de henter inn flere av de interessante, eksterne foreleserne og at de blir bedre på oppfølging og tilbakemeldinger, sier hun.

Oppfordrer til engasjement

Så sent som i desember i fjor omtalte Bergens Tidende en undersøkelse utført av Norsk Journalistlag hvor studiet ved UiB kom ut som et av de journaliststudiene i Norge hvor færrest studenter var tilfreds med opplegget.

Instituttleder Larsen mener bildet er mer nyansert enn kritikken fra nåværende studenter tilsier.

— Vi har tett dialog med studenter som har gjennomført studieprogrammet og som sier de er godt fornøyd. Det kan virke som om en del av den teoretiske skoleringen de får her er noe studentene ser nytten av når de kommer ut i arbeidslivet.

Han oppfordrer samtidig studentene til å få en praktisk journalistisk erfaring gjennom for eksempel studentmedier ved siden av studiene.

— Engasjerte studenter kan også få låne utstyr til å gjøre egne prosjekter, sier han.

Gode karakterer ikke nok

Nygaard påpeker i innlegget sitt at hun ville gå på det beste journaliststudiet i landet, og valgte UiB fordi det hadde det høyeste karaktersnittet for å komme inn.

Larsen mener dette kan være en del av problemet.

— Det er ikke alltid studentene med best karakterer fra videregående skole som blir de flinkeste journalistene. Vi har derfor forsøkt å få lov til å basere opptaket vårt på motivasjon og ikke bare karakterer, sier han.