— Hva er korrupsjon?

- Det er en misbruk av tillit man har fått i sin stilling, som man bruker til sin personlige fordel. Ofte, men ikke alltid, dreier det seg om at man selger en beslutning, som ikke skulle vært til salgs. Korrupsjon er som regel skjult.

— Hva er spesielt for politisk korrupsjon?

- Politisk korrupsjon betyr at det er en folkevalgt som misbruker makten sin. Når slikt skjer, vil man lettere havne i kategorien grov korrupsjon, fordi man handler på vegne av hele samfunnet og har mye tillit og makt.

- Hva som er grov korrupsjon er ikke bare et spørsmål om hva de involverte har mottatt, det kan være et lite beløp. Det avgjørende er hvilke beslutninger som er tatt på grunn av korrupsjonen.

— Hva er det som får folk til å drive med korrupsjon?

- Det er jo en fristelse som kan gi tilgang til penger og makt. I næringslivet kan også et motiv for korrupsjon være å sikre kontrakter til sin egen bedrift.

- Det vi vet er at de som er involvert har en "god evne" til å rasjonalisere det de gjør, og forsvare det selv om de vet at det er galt. Det har vært så mye fokus på korrupsjon i det siste, at det er ikke naivitet som gjør at folk blir innblandet i dette.

— Hvor utbredt regner man med at det er i Norge?

- Fordi korrupsjon er skjult virksomhet, er det vanskelig å si. Men det vi vet er at i en internasjonal studie gjort i fjor, kom Norge svært godt ut sammenlignet med andre land i Europa. Storting, regjering, politi og media var blant institusjonene som ble gjennomgått. Samtidig har vi hatt en del saker de siste årene, så det er tydelig at korrupsjon må tas alvorlig.

— Hvor lett er det å bli oppdaget?

- Risikoen er større for å bli tatt i Norge enn i andre land, fordi vi har svært lav toleranse for korrupsjon. Vi har høy tillit til våre politikere, dermed finner vi oss ikke i sånt og reagerer som oftest spontant.

- Det er viktig å forstå at selv i sunne organisasjoner og bystyrer kan det være korrupsjonssaker, fordi systemet må være basert på tillit. Det som avgjør hvor sunne organisasjonene er, er hvordan slike saker blir håndtert når de kommer opp.