• Nå må NSB ha brukt opp flaksen sin, mener hytteferierende Erik Serck-Hanssen.

Dagtoget mot Bergen hadde akkurat passert Ørneberget, da enorme steinblokker sopte med seg et snøoverbygg med kjøreledning, skinner, sviller, pukk og et solid betongfundament og sperret Rallarvegen. Raset fylte også ulvikbøndenes saueinnhegning.

— Toget var ikke kommet lenger enn til Ljosanbotn, omtrent tre kilometer forbi. Og sauene ble hentet hjem i forrige uke, sier Serck-Hanssen.

Med hjullasteren hadde Brede Hirth hos Spilde Entreprenør ryddet Rallarvegen slik at alle som hadde biler østenfor rasstedet fikk reddet dem ut. Nå er det sykkel og fottøy som gjelder på den fem kilometer lange strekningen til Uppsete. Når arbeid skal utføres i rasområdet, blir det satt ut vakter på Rallarvegen.

- Store utfordringer

Raset gikk rett ved østre munning på den korte tunnelen ved Ørneberget holdeplass. Dette er togstoppet til Mjølfjell Ungdomsherberge, seks kilometer øst for Mjølfjell stasjon. Tilkomsten til holdeplassen er en bratt sti, rett opp fra herberget.

Betongfundamentet som holder Bergensbanen fast i den steile fjellveggen ble nærmest pulverisert. Skinnene er forvridde i et kaos av stein, sviller og trefliser fra knust snøoverbygg.— Før vi kan gjøre noe som helst, må klatrere opp og fjerne alt som måtte være løst, eller står i fare for å løsne. Den neste store utfordringen er å få feste for et nytt fundament, enten provisorisk eller permanent. Derfor er det helt umulig å si hvor lenge Bergensbanen blir stengt, sier informasjonssjef Inge Hjertaas i Jernbaneverket.

«Rasturister»

I mellomtiden må veinettet ta unna både togpassasjerer og godstransporten.

— Vi er i ferd med å trappen ned for sesongen, så manglende togforbindelse vil neppe bli noe stort problem. Noen få gjester må nok kjøres fra Mjølfjell stasjon, og hyttefolkene bruker i stor grad bil, sier Eva Kløve ved Mjølfjell Ungdomsherberge.

— Men vi har hatt god omsetning på «rasturistene». Mange har strømmet til for å se på raset, og da stikker man gjerne innom herberget og kjøper litt mat og slikt, sier Kløve.